ANUNŢ PUBLIC-COMUNA MALOVĂŢ

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA MALOVĂŢ, titular al proiectului“modernizare canal colector al apelor pluviale şi permanente în satul Malovăţ, comuna Malovăţ, judeţul Mehedinţi – tronson I”,anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinti, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului,proiect propus a fi amplasat in comuna Malovăţ, judeţul Mehedinţi.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul  Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti din municipiul Drobeta Turnu Severin, str.Băile Romane, nr.3, in zilele de luni pana joi intre orele 830-1600, vinerea intre orele 830-1400 si la urmatoarea adresa de internet:www.apmmh.anpm.ro.

   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrareîn termen de 10 zile de la data de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Merhedinti.