Anunţ public

COMUNA BRANIȘTEA, titular al proiectului „Amenajare trotuar și zonă de parcare în zona Cinteza (piață, grădiniță, parc) localitatea Braniștea, comuna Braniștea, județul Mehedinți„, propus a fi amplasat în județul Mehedinți, intravilanul localității Braniștea, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare trotuar și zonă de parcare în zona Cinteza (piață, grădiniță, parc) localitatea Braniștea, comuna Braniștea, județul Mehedinți”, situat în județul Mehedinți, intravilanul localității Braniștea.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni până vineri între orele 8,00-16,00 și la următoarea adresă de internet www.apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Primar,

I. Marin

Next Post

Informații necesare pentru eliberarea actelor de identitate - PRIMĂRIA ORȘOVA

lun nov. 7 , 2022
Cetățenii municipiului Orșova și cei ai celor 6 comune arondate: com. Eșelnița, com. Dubova, com. Svinița, com. Ilovița, com. Cireșu […]
ANUNT 794x420 1 Informații necesare pentru eliberarea actelor de identitate - PRIMĂRIA ORȘOVA