Informații necesare pentru eliberarea actelor de identitate – PRIMĂRIA ORȘOVA

Cetățenii municipiului Orșova și cei ai celor 6 comune arondate: com. Eșelnița, com. Dubova, com. Svinița, com. Ilovița, com. Cireșu și com. Podeni vor solicita eliberarea actului de identiate la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR al mun. Orșova:

          România, Orșova, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 20, jud. Mehedinți

(sediul Primăriei, parter- camera 2)

Tel: 0252361782, 0372765057          e-mail: [email protected]

  • Actul de identitate al cărui termen de valabilitate a expirat:
  • poate fi preschimbat cu 180 de zile înainte de data expirării
  • se preschimbă cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate  

          Acte necesare:

-Cerere pentru eliberarea actului de identitate( se asigură la ghișeul serviciului)

➡️actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul
➡️certificatul de naştere, în original (în cazul în care deţineţi mai multe certificate de naştere, în original, se vor preda certificatele vechi şi se va prezenta ultimul certificat eliberat); nu se acceptă copie legalizată;
➡️certificatul de căsătorie, în original, în cazul persoanei căsătorite, chiar dacă prin căsătorie nu s-a schimbat numele de familie!; nu se acceptă copie legalizată; în cazul în care căsătoria a fost încheiată la autorităţile locale din străinătate se va prezenta certificatul de căsătorie emis ca urmare a transcrierii la s.p.c.l.e.p. / primăria competentă din România, sau ca urmare a înscrierii la Ambasada / Consulatul României din străinătate;
➡️hotărârea de divorţ, definitivă sau certificatul de divorţ, eliberat de notar, însoţit de acordul parental / convenţia încheiată în procedura divorţului cu copii minori, în original, în cazul persoanei divorțate

Notă:
În hotărârea de divorţ trebuie să se precizeze obligatoriu numele de familie al soţilor purtat în urma divorţului, excepţie făcând situaţiile în care în timpul căsătoriei soţii nu îşi schimbă numele de familie (fiecare îşi păstrează numele avut înainte de încheierea căsătoriei). În cazul în care s-a omis pronunţarea cu privire la numele de familie purtat în urma divorţului trebuie să solicitaţi completarea hotărârii de divorţ.

În cazul în care divorţul a fost pronunţat în străinătate este necesar ca hotărârea să fie mai întât înscrisă în registrul de căsătorie. Pentru detalii privind procedura înscrierii în registrul de căsătorie a divorţului pronunţat în străinătate vă rugăm să vă adresați compartimentului de stare civilă de la locul încheierii căsătoriei.

În cazul în care prin divorţul pronunţat în străinătate se dispune cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti asupra copiilor minori este necesar ca hotărârea de divorţ să fie recunoscută în România de către tribunalul competent. În acest caz se vor prezenta: hotărârea judecătorească pronunţată în străinătate, în copie simplă şi original, traducerea legalizată şi hotărârea prin care a fost recunoscut divorţul (exequator), definitivă.

➡️ certificatul  de  căsătorie în original, în cazul persoanei văduve; nu se acceptă copie legalizată;

➡️ certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, în original; nu se acceptă copie legalizată;

➡️ documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (contract vanzare, extras CF la zi, adeverință registrul agricol.), în original  și acordul proprietarului/găzduitorului în cazul în care solicitantul nu este proprietarul locuinței

În cazul în care solicitantul actului de identitate nu este proprietarul imobilului / este nud proprietar / nu este titularul contractului de închirieredocumentul de proprietate va fi însoţit de declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu.

Declaraţia scrisă a găzduitorului se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor. În această situaţie solicitantul se va prezenta împreună cu găzduitorul în faţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la ghişeudeclaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, ori dată în faţa poliţistului de siguranţă publică.

În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente (notar). 

În declaraţia / procura specială dată de proprietarul unui imobil trebuie să se specifice, fără echivoc, acceptarea de către proprietar a stabilirii domiciliului / reşedinţei unei anumite persoane în locuinţa care este proprietatea sa. În această situaţie trebuie prezentat şi actul de spaţiu, în original şi copie.

Procura generală de administrare a unui imobil NU dă dreptul administratorului să-şi stabilească domiciliul / reşedinţa în imobilul respectiv sau să-şi dea acordul pentru stabilirea domiciliului / reşedinţei unor terţe persoane.

➡️ dovada achitării taxei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate -7 lei la casieria Primăriei muncipiului Orșova, în același sediu cu s.p.c.l.e.p. mun. Orșova 

Termen de eliberare

În conformitate cu prevederile art. 15, alin. (5) din O.U.G. nr. 97/2005 republicată privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor. În situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, atunci când sunt necesare verificări suplimentare la alte instituții.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Orșova asigură eliberarea actelor de identiate în termen de 10 zile lucrătoare.

Coordonator serviciu,

insp. Sărariu Lavinia-Alina

Next Post

Severinul a îmbrăcat straie de sărbătoare! De Sfântul Andrei, a fost aprins iluminatul festiv dar și bradul de pe promenada Crișan

sâm dec. 3 , 2022
Craciunul, poate cea mai frumoasa si plina de speranta sarbatoare trebuie intampinata cu zamabetul pe buze.Astfel,seara trecuta municipiul Dr TR […]
DJI 0948 Severinul a îmbrăcat straie de sărbătoare! De Sfântul Andrei, a fost aprins iluminatul festiv dar și bradul de pe promenada Crișan